Undervisningvideoer for Logic Pro X

 

Under finner du et antall videoer som gir en innføring i Logic Pro X. Disse videoene er først og fremst beregnet på de som skal jobbe med filmlyd. De som ønsker å jobbe med musikk, MIDI, lydmoduler og tradisjonelt sequenserarbeid, kan fokusere på videoene på nivå 5. De som skal jobbe med filmlyd trenge ikker å se på videoene på nivå 5.

 

Videoene er delt i 8 nivåer:

 

1) Oppstart av Logic Etablering av prosjekt

 

2) Elementær arbeidsprosess

 

3) Opptak og verktøy

 

4) Mix og plug-ins

 

5) Musikk, MIDI  og lydmoduler

 

6) Automasjon / Waveform-editor

 

7) Video

 

8) Bounce / exportering