Undervisningvideoer for Pro Tools

 

Under finner du et antall videoer som gir en innføring i Protools. Disse videoene er først og fremst beregnet på de som skal jobbe med filmlyd, men det finnes også noen videoer som omhandler MIDI, lydmoduler og tradisjonelt sequenserarbeid.

 

Videoene er delt i 5 nivåer:

 

1) Elementært

 

2) Dette bør du også kunne

 

3) Litt viderekomment materiale

 

4) Musikk, MIDI  og lydmoduler

 

5) Eksport / bounce